SBM Consulting Sweden

FÖRETAGSUTVECKLING

Processen är viktigare än målet


Vi arbetar utifrån ett beteende och processinriktat förhållningssätt, vilket innebär att lita på det som händer på vägen till målet och våga förändra beteendemönster för bästa resultat.

Kompetensutveckling

För er yrkesverksamma som har samtal som centralt verktyg inom människovårdande yrken

Ett unikt sammansatt program i självledarskap.

Är du redo för en 90 dagar lång resa?

KBT - TERAPI

Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad terapimetod för att förändra tankar och beteenden som inte längre hjälper dig.


Metoden är effektiv mot bl.a sömnproblem, depression, anknytningsproblem, missbruk, ångest och oro.