SBM Consulting Sweden

Om oss

Vår affärsidé och vision

SBM Consulting Swedens vision är att förändra de traditionella företags-och organisationsformerna med fokus på att stärka individens självledarskap och bygga upp nya beteendemönster genom företagets alla led, nationellt som internationellt.


Genom att stötta och vägleda ledare och medarbetare i företag och organisationer genom förändringsprocesser, bidrar vi till att skapa trygga, framgångsrika och hållbara organisationer med god samtalskultur.

Vår mission

SBM Consulting Swedens mission är att fokusera på det mellanmänskliga samspelet i en förändringsprocess för att öka inkludering.


Vi anser att det är viktigt att se företaget som en helhet där människor spelar en viktig roll och behöver samspela för att riktas mot samma mål för ökad lönsamhet och hållbarhet, samtidigt som vi hjälper er att tillvarata nya idéer för att nå nya mål för ett modernt och framgångsrikt företag.


Vi arbetar med transparent kommunikation vid varje möte, vilket innebär att ni får en öppen och ärlig kommunikation från början, såväl muntlig såsom skriftlig kommunikation.

Vår metod - Vi vårdar och stöttar mental utveckling

Vi drivs av fyra yrkesetiska principer som genomsyrar verksamheten. Dessa principer utgör grundpelarna i våra alliansuppbyggnad med uppdragsgivare och klienter:


Aktivt lyssnande

Validering

Acceptans

Bekräftande  


Genom ett aktivt lyssnande visar vi ett personligt intresse för er och ert företag. Genom validering visar vi acceptans till ert önskemål och ger feedback. Vi bekräftar och försäkrar att vi innehar koncensus över uppdragets karaktär och genomför därefter enligt överenskommelse.

Om mig

Jag har arbetat med människor i 11 år. Jag är yrkesutbildad Socialpedagog med inriktning socialt arbete och har vidareutbildat mig inom beteendevetenskapliga områden. Jag har arbetat inom utbildning i 7 år och undervisat i juridik inom socialt arbete, yrkesetik, sociologi, socialpsykologi, psykologi, psykiatri, yrkesetik mm.

Jag har en tvåårig Psykoterapeututbildning med inriktning kognitivt beteende via Sverigehälsan. 1, 5 års handledning av Leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och handledare Britt-Marie Stridh från KBT-gruppen i Sthlm.

 

Jag delar mottagning med erfarna psykologer, läkare och terapeuter på Psykoterapi mottagning Integrativ hälsa som ligger på Skånegatan 97 på söder i Stockholm. Där kan du hitta mig på fredagar, och boka gärna tid. På mottagningen tar jag emot dig som har sömnbesvär, stress, kontrollproblematik eller någon annan form av problem som du önskar en förändring kring. Jag tar även emot ledare och chefer som önskar förbättra sitt ledarskap genom coaching och handledning eller står inför en omorganisering och behöver handledning.

 

Med mig i utbildningsväg har jag även civilrätt, MI- motiverande samtal, parterapi, OBM – beteendeanalytisk organisationsutveckling, organisations och ledarskapsutveckling och grundläggande kunskap i Artificiell Intelligens via Linköpings Universitet, som jag undersöker vidare inom min bransch. Med det har jag fått arbeta med klienter utomlands såsom medarbetare på PWC Poland Financial Criminal Unit där jag skapade ett program baserat på kritisk kommunikation i förhandling som heter CPT – Communication Process Technique.


Jag är även medlem i Beteendeföreningen:

https://www.beteendeterapeutiska.org/behandlarlistan#!biz/id/61674242913fb928b037df84

Sandy Monteiro